کشف سلاح شیمیایی در سوریه

آمریکا پس از شکست درجنگ نیابتی در سوریه، در پی انست تا سناریو برکناری صدام را در سوریه نیز اجرا کند.این روزها که جنایتکاران تکفیری و تروریست ها در سوریه شکست های پی در پی را متحمل می شوند آمریکا سوریه را متهم به استفاده سلاح شیمیایی کرده تا باز وارد معرکه جنگی دیگر شود.