یک جوجه اردک زشت

وقتی یک فراری از وطن بخواهد وفاداری خودش را به کسانی که باور نمیکنند ثابت کنه مجبوره حقایق را وارونه جلوه بده.

مسیح علی نژاد یا همان معصومه علی نژاد که دوستانش وی را جوجه اردک زشت لقب داده اند. وی در مجلس ششم و هفتم خبرنگار پارلمانی بوده است و در پی سرقت یک سند از مجلس اخراج شد.

وی اما اینبار دست به تخلیه تاطلاعاتی برخی مسئولین از طریق تلفن زده است و دوباره خود را به عنوان یک وطن فروش به صدر خبر ها رسانده است