جنایت تکفیری ها در جاده عراق به سوریه(18+)

عصر روز گذشته ویدئویی هولناک در شبکه های اجتماعی از جنایت تکفیری های وابسته به القاعده در غرب عراق نزدیک مرز سوریه منتشر شد.تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV