ساعت صفر برای حمله به سوریه

سخنگوی کاخ سفید از آماده باش کامل نیروهای آمریکایی برای شروع جنگ با سوریه خبر داد.در مقابل وزیر خارجه سوریه نیز گفت: پاسخ ما جهان را شگفت زده می کند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV