بیانات در دیدار روحانی و اعضای دولت

خوشامد عرض ميكنم به برادران عزيز و خواهر محترممان،(۱) و تبريك عرض ميكنم هفته‌ى دولت را - كه همراه شده با تشكيل هيئت دولت جديد - به همه‌ى دوستان، به همه‌ى شما و به رئيس جمهور محترم. هفته‌ى دولت مناسبتى است براى اينكه انسان تبريك بگويد و خداقوّتى بگويد به همه‌ى كاركنان و مديران و مسئولان قوّه‌ى مجريّه؛ و من اين فرصت را از دست نميدهم و به همه‌ى شماها و همه‌ى مديران و همه‌ى مسئولانى كه در قوّه‌ى مجريّه در سطوح مختلف، مشغول كار و خدمت و فعّاليّتند تبريك ميگويم، براى همه‌ى آنها و براى همه‌ى شما توفيق خدمت از خداوند متعال مسئلت ميكنم. طُرفه اين است كه در اين يادبود سالانه‌ى دولت نام دو شهيد فرزانه و خدوم، زينت‌بخش همه‌ى گفته‌ها و نوشته‌ها است. خيلى پرمعنا و پرمغز است كه در طول اين سالهاى متمادى، همه‌ى دولتها و همه‌ى دولتمردان، ياد دو شهيد خدمتگزار را سرلوحه‌ى روز دولت و هفته‌ى دولت قرار دادند و نگذاشتند كه گذشت زمان و حوادث گوناگون، ارزش شهادت را و ارزش خدمت صميمانه و متواضعانه‌ى اين دو بزرگ‌مرد را به دست فراموشى بسپرد.