کمین تکفیری ها برای حزب الله در سوریه

کمین تکفیری ها برای حزب الله در سوریه که منجر به کشته شدن تمامی تکفیری ها شد و نیروهای حرب الله جان سالم از معرکه به در بردند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV