شهید گمنام سلام

به مناسبت تشییع پیکر 92 شهید گمنام در سالروز شهادت امام صادق

شنیدن صدای مادری که 30 سال است منتظر رسیدن فرزندش از راه دوریست از متاثر کننده ترین صحنه های این گزارش است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV