مستند "خیری"

قامتت که اینگونه خمیده است،یادگار کدام تاریخ بوده ای؟

مستند خیری به مناسبت سالروز مقابله با استعمار انگلیس

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV