اشرف بدون تروریست!!!

دقیقا دو روز پس از سالروز شهادت رجای و باهنر اردوگاه اشرف از لوث وجود منافقین پاک شد. در درگیری رخ داده در این اردوگاه بیش از 70 نفر از منافقین به هلاکت رسیدند که زهره قائمی و گیتی گیوه چیان وچهار نفر دیگر از اعضای شورای مرکزی منافقین از جمله آنها بودند.این حمله پیام آشکاری برای منافقین داشت و نشان داد آنها هر کجا باشند دیگر امنیت سابق را ندارند حتی در اشرف و شاید لیبرتی.