مشارکت واقعی چگونه شکل می گیرد؟

129
18 آذر 1394

تحلیلی سیاسی اجتماعی از مبانی اسلامی برای ایجاد مشارکت حداکثری از استاد برجسته علوم انسانی،استاد رحیم پورازغدی

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x