مشارکت واقعی چگونه شکل می گیرد؟

تحلیلی سیاسی اجتماعی از مبانی اسلامی برای ایجاد مشارکت حداکثری از استاد برجسته علوم انسانی،استاد رحیم پورازغدی

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x