آمریکا در قضیه سوریه ضرر خواهد کرد

فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در جمع اعضای خبرگان رهبری

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV