شیرین ترین نماز از زبان قرائتی

نامه ی دختر بچه 11ساله که از بهترین نمازش گفته است و به دست حجت الاسلام قرائتی رسید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV