مستند گنبد خورشید

به مناسبت هفته کرامت این مستند زیبا تقدیم می گردد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV