شمخانی و آخرین اجرای یامین پور

این کلیپ آخرین برنامه ی دیروز امروز فردا با اجرای وحید یامین پور است. در این کلیپ آقای یامین پور با آقای شمخانی بر سر نوع برداشت ایشان و همچنین سکوتشان در ایام فتنه سوالاتی مطرح میکنند که پاسخ های آقای شمخانی در جواب قابل تامل میباشد.