مستند روز واقعه

311
18 آذر 1394

تاریخ شفاهی حادثه 17 شهریور از زبان افرادی که در آن حادثه هولناک حظور داشتند.

گفته میشود در این حادثه 3تا 5هزار نفر توسط عوامل سفاک ارتش کشته شدند واجساد آنها در گورهای دشته جمعی مدفون شدند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x