تیزر فیلم فرشتگان قصاب

«فرشتگان قصاب» از آن دست فیلم‌هایی است که هر چه جلوتر می‌رود، بهتر می‌شود و با یک پایان غافلگیر کننده به اتمام می‌رسد. موفقیت این فیلم در حالی است که سينماگران وطني طی چند سال اخیر ثابت کرده‌اند معمولاً از ساخت فيلم‌هاي بين‌المللي با موضوعات برون مرزي عاجزند و فارغ از استثناهایی چون «شکارچی شنبه»، غالباً چنين فيلم‌هايي به دليل عدم آشنايي كارگردانان ايراني با فضاي خارج از كشور و فرهنگ بيگانه، به آثاري به غايت شعاري و ضعيف تبديل مي‌شوند؛ اما «سهيل سليمي» -كارگردان «فرشتگان قصاب»- تا حد زیادی از اين آفت شعارزدگي گريخته و به نسبت فیلم اولی بودن، يك اثر قابل قبول و استاندارد با يك موضوع بين‌المللي خلق كرده است كه از داستاني قوي و تعليق حرفه‌اي برخوردار است.