بذل جان و مال در راه دین

شرح در س اخلاق ایت الله خامنه ای با موضوع بذل جان ومال در راه دین

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV