در جلسه آخر دولت نهم گریه کردم

فتاح دربرنامه شناسنامه: دعایی از امام راحل هست که فرمودند این دعا را بیشتر بخوانید، «اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا» و آیه «اللهم اخرجنی مخرج صدق»؛ ما تاسفمان این بود که چرا آخرین جلسه را ترک کنیم. فیلم‌های ایرانی و هندی به گونه‌ای است که در آخر به خیر ختم می‌شود تا بیننده با روحیه خوب از سینما برود. روحیه شرقی این‌طور است و روحیه غربی‌ها اینطور نیست. اما این مورد در دولت نهم رعایت نشد.