اعترافات یک مدیر سابق سیا

مدیر سابق سازمان اطلاعات امنیت آمریکا در گفتگو با BBC به افشاگری علیه آمریکا پرداخت.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV