نصرالله:"نحن شیعه علی ابن ابی طالب"

کلیپ بسیار زیبای نحن شیعه علی ابن ابیطالب

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV