نماهنگ زیبای "منتظر یک اشاره"با صدای حامد زمانی

منتظر یک اشاره با صدای حامد زمانی و عبدالرضا هلالیمنتظر یه اشاره م

هرچی که دارم بذارم

دلمو زیارت بیارم

منی که آواره م

میشه شاهی کنی؟

منو راهی کنی؟

چی میشه به منم یه نگاهی کنی؟