بی بی سی آتش بیار معرکه جنگ

136
18 آذر 1394

بررسی بمباران دو هفته ای بی بی سی جهت آماده سازی افکار عمومی برای جنگ علیه سوریه

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x