بی بی سی آتش بیار معرکه جنگ

بررسی بمباران دو هفته ای بی بی سی جهت آماده سازی افکار عمومی برای جنگ علیه سوریه

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x