من سرهنگ نیستم ولی به سرهنگ ها نیازدارم!!!

رئیس‌جمهور با بیان اینکه سپاه پاسداران اگر در بررسی‌هایش به این نقطه روشن برسد - البته همانگونه که فرمانده کل سپاه گفت رسیده است - که هدف دشمن معیشت مردم است، باید رسالت سنگینی را بر دوش خود احساس کند، گفت: سپاه توان عظیمی در نیروی انسانی‌اش در بخش اقتصادی و فرهنگی‌اش دارد. البته هر نهادی وظیفه‌اش مشخص است، اما در تمام وظایف سپاه به عنوان یک مکمل و پشتیبان در شرایط مختلف وارد عمل می‌شود و امروز نیز بخش اقتصادی نیاز به این مکمل و پشتیبان دارد.

وی با اشاره به برخی شایعات مطرح در مورد سپاه گفت: آن شایعاتی که راجع به سپاه مطرح می‌شود را قبول ندارم. سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست. سپاه پیمانکار معمولی هم نبوده و نیست. امروز سپاه با اتکا به توان انسانی و تجهیزاتی‌اش می‌تواند پروژه‌های مهمی را که بخش خصوصی توان آن را ندارد، به عهده بگیرد.