حمد عارفان | قسمت دوم

133
18 آذر 1394

تفسیر عرفانی سوره ی حمد توسط امام خمینی(ره) که بخاطر برخی کج اندیشی ها متوقف و ظلمی بزرگ و تاریخی برمعارف توحیدی شیعه روا شد|Gofteman-bartar.ir|


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x