سخنرانی آیت الله خامنه ای در سازمان ملل

بخشی از سخنرانی آیت الله خامنه ای در سازمان ملل در سال 66

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV