استاد شهریار و شیرمردان جهاد

شعری زیبا از استاد شهریار در مورد جوانان جهاد سازندگی در جبهه های جنگ تحمیلی علیه ملت ایران

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV