دستگاه فکری نرمش قهرمانانه

263
18 آذر 1394

بایستی نرمش قهرمانانه را در دستگاه فکری وراهبردی رهبر انقلاب شناخت.نرمش قهرمانانه از دل یک اوج تاریخی بیرون می آید و از دل قدرتمند بودن ایران بیرون بیاید و این تعبیر از دل ضعف نمی باشد.

دلیل قدرتمند بودن ایران یکی برگزاری انتخابات 92 است که دشمن نتوانست آن را به نقطه ضعف تبدیل کند.

ادامه این گفتگوی شفاف را در این ویدئو ببینید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x