افشاگری رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس سابق دانشگاه علامه گفت: استاد دانشکده اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه ما و دانشگاه آمریکا بود و ماهیانه سه میلیون تومان از دانشگاه حقوق می‌گرفت.

وی در مورد بخشی از بازنشسته شدن بخشیاز اساتید گفت:بخش دیگری از این اساتید اخراجی کسانی بودند که اخراج آنان در پرونده انتظامی مطرح شده بود و هیئت بدوی انتظامی به اخراج آنان رأی داده بود آنان در مواجه به من درخواست بازنشستگی می کردند.

افشاگری های شریعتمداری در طول سال های ریاستش بر دانشگاه علامه را دراین ویدئو مشاهده نمایید.

منبع:خبرگزاری دانشجو