جنایات جنگی پلیس جهان

421
18 آذر 1394

آمریکا در آسیا ،آفریقاو بسیاری از نقاط جهان دست به جنایت زده است.آمریکا خود را پلیس جهان میداند و از این رو خود را محق میداند در تمامی در گیری ها منافع خود را از طریق جنگ تامین کند و بخش زیادی از تولیدات نظامی خود را از این طریق به فروش برساند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x