بزرگترین تهدید پس از جنگ تحمیلی

تهدیدی که نظام جمهوری اسلامی آنرا پشت سرگذاشت.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV