دنیا دیگه مثل تو نداره

دنیا دیگه مثل تو نداره....دوستان میدونم قدیمیه ولی خیلی زیباست به یاد خاطرات گذشته ......لایک و بزن به افتخار هر کی که دوسش داری و خاطره داری ازش...ممنون