به دادم برس با صدای احسان خواجه امیری..

394
18 آذر 1394

خدایا به دادم برس گاه دلتنگ میشوم ،دلتنگتر از همه ی دلتنگی ها گوشه ای مینشینم و حسرتها را میشمارم ،باخت ها را و صدای شکست ها را خدایا امیدم پناهم تویی به دادم برس...

موسیقیاحسان خواجه امیریاحساندادم برس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x