مجازات پزشکانی که بخیه های بیمار بی پول را کشیدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به واقعه بازکردن بخیه های یک بیمار بی پول در اصفهان واکنش نشان داد. در این ماجرا، کارکنان درمانگاه دولتی وقتی متوجه می شوند، بیماری که زخمش را بخیه زده اند، پول کافی به همراه ندارد، او را روی تخت معاینه بازگردانده و بخیه ها را یکی یکی باز می کنند.