دوستم بمبگذار انتحاری است-مستندی از گروه الشباب

اخیراً مردان مسلح گروه اسلامگرای تندروی الشباب از سومالی به خاک کنیا وارد شدند و۱۴۸ دانشجوی مسیحی شهر گاریسا در شمال شرق این کشور را کشتند.یک ماه و ده روز قبل از این فاجعه،روزنامه گاردین انگلیس، ویدئویی در وبسایتش منتشر کرد با عنوان «دوستم بمبگذار انتحاریست؛ دیدار با مردانی که برای کشتن استخدام شدند»، در این ویدئو با جوانان سومالیایی آشنا می شوید که از کشورهای اسکاندیناوی و اروپا به الشباب پیوستند