فقط دعا کن

994
18 آذر 1394

یارا تو هم هوایه ما دارا تو هم بشو وفادارا مرا دگر نگهدارامحبوبم جانا به قلبه ما تو سر دارا کنار ما بمان مانا فقط ما بگوجان آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را فقط فقط تو را دارم فقط تویی تو دلدارم به جان تو گرفتارم جانم جان بیا بیا بیا بگو هوا هوایه ماست چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست مرا دعا کن کجا کجا صدا کنم رسد صدایه ما خدا خدا فقط به تو رسد دعایه ما...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x