جنگنده اف ۳۵ چطور ۳ هزار گلوله را شلیک می کند؟

توسعه و تولید لاکهید مارتین اف-۳۵ لایتنینگ ۲ سالهاست که ادامه دارد و این جنگنده رادارگریز احتمالا زودتر از سال ۲۰۱۷ هم پس از مدتها تاخیر عملیاتی نخواهد شد. حالا فیلمی از نحوه شلیک این جنگنده منتشر شده که نظر دوستداران فناوری های نظامی را جلب کرده است.