سگ اینقدر صدای خودشو نمیتونه خوب در بیاره

درآوردن صدای سگ خیلی خنده دار

طنزسگ صداصدای شگدرآوردن صدای سگ

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x