نقش امنیت اطلاعات در کسب و کارهای اینترنتی

در این فیلم آموزشی با نقش امنیت اطلاعات در فروشگاههای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی و نحوه اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی در خریدهای آنلاین آشنا می شوید.

فیلمامنیتکسب کار اینترنتیاطلاعات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x