گربه ای با پای مصنوعی ( زبان اصلی )

وینسنت، یک گربه سه ساله، از طریق عمل جراحی در مرکز پزشکی لوید دامپزشکی دانشگاه ایالتی آیووا در روز چهارشنبه رفت و به پاهای عقبی خود ایمپلنت های تیتانیوم آلیاژ مصنوعی متصل کرد