دونالد ترامپ : منع ورود همه مسلمانان به آمریکا

اینبار دونالد ترامپ در خصوص مسلمانان و اینکه از ورود همه مسلمانان به آمریکا جلوگیری خواهد کرد در رسانه ها خبرساز شد