انیمیشن جدید و کوتاه مینیون ها

فیلم کوتاهی از مینیون ها که موضوعش چالش بین دو مینیون میباشد