رادیو کنترل ها،فقط اسباب بازی مورد علاقه ی بچه ها نیست!

رادیو کنترل ها، فقط اسباب بازی مورد علاقه ی بچه ها نیستند: مشتری داریم که خودش موتورسوار است اما ۷۰ ملیون تومان ماشین کنترلی دارد/ صفر تا ۱۹۰ کیلومتر، در ۵ ثانیه!