فیلمی از وفای سگ وفادار

در این فیلم سگ باوفایی را مشاهده می کنید که نه تنها تا آخرین لحظه حیات صاحبش انتظار او را می کشد بلکه پس از پیوند اعضای صاحب متوفایش بلافاصله بوی او را در بیمار پیوندگیرنده هنگام خروج از بیمارستان تشخیص می دهد. // دانلود ویدیو کلیپ فیلم حیوانات موجودات باهوش مهربان باوفا #وفادار #سگ