داغون کردن ماشین فورد موستانگ

راننده می خواست قدرت فورد موستنگ شلبی GT۵۰۰ خود را به رخ تماشاچیانی بکشد که در خیابانی در یکی از شهرهای آمریکا جمع شده بودند.مالک این فورد موستنگ شلبی GT۵۰۰ کاش دستکم رانندگی با این اتومبیل زیبا را که حتی یک خال روی بدنه اش نبود،بلد بود. افسوس که او فقط با روش داغان/دانلود ویدیو کلیپ فیلم تصادف خراب داغان داغون صدمه آسیب ماشین خودرو لوکس گران قیمت