سخنرانی کامل دکتر روحانی بمناسبت ۱۶ آذر - روز دانشجو

سخنرانی روحانی در 16 آذر روز دانشجو