محاکمه محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنارشده مصر

126
17 آذر 1394

فیلمی از حضور محمد مرسی پس از برکناری از ریاست جمهوری در داد
گاه مصر که وی با عصبانیت میگوید من همیشه معتقد بودم باید قضاوت از سیاست جدا باشد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x