شیوه کثیف غربی ها برای بدبخت کردن مردم سومالی

غربی ها با روش های خود مردم سومالی را بدبخت و بیچاره کردند تا آنها برای گذران زندگی خود دست به دزدی های دریایی بزنند و بلای جان دیگران بشوند . در یکی از این دزدیها ، دزدان دریایی اهل سومالی به کشتی ایرانی حمله می کنند که با برخورد و واکنش جدی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مواجهه می شوند.