دکلمه ، اصلا قرار نیست : فریبا عباسی با صدای رضا پیر بادیان

دکلمه ، اصلا قرار نیست : فریبا عباسی با صدای رضا پیر بادیان
fariba abbasi

اصلا قرار نیست که سرخم بیاورم
حالا که سهم من نشدی کم بیاورم

دیشب تمام شهر تو را پرسه میزدم
تا روی زخمهای تو مرهم بیاورم

میخواستم که چشم تو را شاعری کنم
امّا نشد که شعر مجسم بیاورم

دستم نمی رسد به خودت کاش لااقل
می شد تو را دوباره به شعرم بیاورم

یادت که هست پای قراری که هیچ وقت
میخواستم برای تو مریم بیاورم؟

حتی قرار بود که من ابر باشم و
باران عاشقانه ی نم نم بیاورم

کلّی قرار با تو ولی بی قرار من
اصلا بعید نیست که کم هم بیاورم

اما همیشه ترسم از این است٬ مردنم
باعث شود به زندگیت غم بیاورم

حوّای من تو باشی اگر٬ قول میدهم
عمراً دوباره رو به جهنّم بیاورم

خود را عوض کنم و برایت به هر طریق
از زیر سنگ هم شده٬ آدم بیاورم

بگذار تا خلاصه کنم٬ دوست دارمت
یا باز هم بهانه ی محکم بیاورم؟


فریبا عباسی