تزیین ساندویچ به شکل زمین فوتبال

در این فیلم تزیین ساندویچ به شکل زمین فوتبال آموزش داده شده است.

آموزشیفیلم آشپزیآموزش آشپزی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x