تزیین موز به شکل دلفین

در این فیلم تزیین موز به شکل دلفین آموزش داده شده است .